Kreatywna Załoga Marki Kaaral

1
Siła naszej Akademii pochodzi z połączenia różnych kultur dających życie wielopłaszczyznowemu zespołowi Kaaral Creativity Team, który projektuje i eksperymentuje z nowymi technikami koloru, cięcia i stylizacji włosów.
1
Siła naszej Akademii pochodzi z połączenia różnych kultur dających życie wielopłaszczyznowemu zespołowi Kaaral Creativity Team, który projektuje i eksperymentuje z nowymi technikami koloru, cięcia i stylizacji włosów.
1
1
Siła naszej Akademii pochodzi z połączenia różnych kultur dających życie wielopłaszczyznowemu zespołowi Kaaral Creativity Team, który projektuje i eksperymentuje z nowymi technikami koloru, cięcia i stylizacji włosów.
1
1
Duch przynależności, pasja, pokora, stanowienie integralnej części dużej rodziny, chęć zaangażowania się i uczenia się nowych technik to charakterystyczne cechy Education Kaaral.
1
1
Duch przynależności, pasja, pokora, stanowienie integralnej części dużej rodziny, chęć zaangażowania się i uczenia się nowych technik to charakterystyczne cechy Education Kaaral.
1

Edukacji

1
Moduły edukacyjne opracowywane są w taki sposób, aby stanowiły kompletną ścieżkę szkoleniową i zapewniały pełne zaangażowanie uczestników. Zespół specjalistów wspiera właścicieli salonów i współpracowników i wprowadza ich na ścieżkę rozwoju technicznego i stylistycznego, niezależnie od ich wcześniejszych doświadczeń i kontekstu, w jakim pracują.