&#x;&#x;

Clarifying
Shampoo

专门用于去除造型产品矿物质沉积和残余物的洗发水

描述

1

用于在化学处理或染发前进行准备的技术型洗发水。配方富含泛醇和芦荟。

描述

1

用于在化学处理或染发前进行准备的技术型洗发水。配方富含泛醇和芦荟。

用途
深入清洁。去除矿物质沉积、硬水、氯和环境杂质。
去除造型产品的残余物
如何使用
涂抹在湿发上,抹出泡沫后轻轻按摩头皮和头发。彻底冲洗。
特征
规格:1000 ml
用途
深入清洁。去除矿物质沉积、硬水、氯和环境杂质。
去除造型产品的残余物
如何使用
涂抹在湿发上,抹出泡沫后轻轻按摩头皮和头发。彻底冲洗。
特征
规格:1000 ml

成分

1